Tytuł artykułu: Wyznaczanie prędkości filtracji w gruncie antropogenicznym pochodzącym z recyklingu destruktu betonowego z wykorzystaniem metod analitycznych

Autorzy: SAS, W., DZIĘCIOŁ , J.

Słowa kluczowe: filtracja, prędkość przepływu, współczynnik filtracji, grunt antropogeniczny, destrukt betonowy z recyklingu, regresja liniowa

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metody szacowania doboru wielkości próby dla wybranych parametrów geotechnicznych. Autorzy skupili się na zjawisku filtracji i doborze wielkości próby potrzebnej do prawidłowego oszacowania współczynnika filtracji dla zadanego gradientu hydraulicznego. Analizie poddano różne wielkości prób, a ocena procentowej amplitudy rozbieżności pozwoliła na oszacowanie optymalnej ilości przeprowadzonych badań dla uzgodnienia właściwego średniego współczynnika filtracji. Zastosowane metody statystyczne poddano analizie i oceniono je pod kątem jak najlepszego dopasowania do badanego zjawiska. Posłużyło to do stworzenia równania pozwalającego na wyznaczenie prędkości przepływu przy kolejnych gradientach niepoddanych badaniu oraz dzięki temu określono granice stosowalności wzoru.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.23

Cytowanie w stylu APA: Sas, W. & Dzięcioł , J. (2018). Wyznaczanie prędkości filtracji w gruncie antropogenicznym pochodzącym z recyklingu destruktu betonowego z wykorzystaniem metod analitycznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 236-248. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.23

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sas & Dzięcioł , 2018), następne powołania: (Sas & Dzięcioł , 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Sas, Wojciech, Justyna Dzięcioł . "Wyznaczanie prędkości filtracji w gruncie antropogenicznym pochodzącym z recyklingu destruktu betonowego z wykorzystaniem metod analitycznych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 236-248. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.23.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sas, & Dzięcioł 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art14pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back